Wat doet Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg?

Leven en dood horen bij elkaar. Dat gemakkelijk uitgesproken gezegde wordt een hard feit als iemand te horen krijgt dat hij zo ziek is, dat genezing niet meer mogelijk is. En voor nagenoeg alle mensen geldt dat ‘als het zover is’, zij het liefst thuis willen sterven. In de laatste fase van het ziekteproces hebben terminaal-zieken vaak intensieve verzorging nodig. Voor mantelzorgers is deze taak soms moeilijk vol te houden. De mensen van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp kunnen in zo’n situatie de helpende hand bieden. Onze vrijwilligers zijn aanvullend aan de professionele zorg (huisarts, verpleegkundigen, thuiszorg) en de zorg door naasten. Deze vrijwilligers hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Bij hun inzet worden zij ondersteund door de coördinator van de stichting.

Samenwerking

VPTZ logoDe Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker- Nootdorp is aangesloten bij de landelijke organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) te Amersfoort (033 – 7601070).

In regionaal verband worden contacten onderhouden met onder meer de organisaties van vrijwilligers in de terminale zorg van Delft, Westland en Oostland.

De Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp is ingeschreven bij de K.v.K. Haaglanden onder nummer 27 17 18 94.

Bestuur

  • J.D. (Janneke) Verwijmeren (voorzitter), Nootdorp
  • M.J.A. (Marianne) van der Lans (secretaris),  Pijnacker
  • M. (Marlou) Wallast-Dorgelo (penningmeester),  Delfgauw
  • E.P.L.A. (Ed) Timmermans (medisch adviseur),  Pijnacker
  • vacature (publieksvoorlichting)

Jaarverslag