Ons helpen

Steun het werk van de stichting

U kunt het werk van de stichting steunen met een donatie op rekening:
NL02 ABNA 0485 9883 72 t.n.v. Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp.

Deze stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties zijn aftrekbaar als gift bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Word vrijwilliger

De aanmelding als vrijwilliger is natuurlijk een bijzondere vorm van hulp aan de stichting. Wanneer u dat overweegt, kunt u contact opnemen met de coördinator.

ANBI-gegevens

De gegevens voor onze stichting, die volgens de ANBI-regeling op de website moeten worden gepubliceerd, kunt u hier vinden.

In 2005 is vanuit de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp een Vriendenstichting gevormd. Ook deze Vriendenstichting staat bij de Belastingdienst als ANBI geregistreerd.