Geboden hulp

De vrijwilligers van de stichting zijn inzetbaar tussen 7.00 en 23.00 uur en kunnen de volgende taken op zich nemen:

  • Aanwezig zijn wanneer familieleden, vrienden of buren even weg moeten of ‘op adem’ moeten komen;
  • Luisteren naar en praten met de terminale cliënt en de naast betrokkenen;
  • Ondersteuning verlenen bij de dagelijkse verzorging van de terminale cliënt.

De vrijwilligers hebben dus tijd en aandacht voor de cliënt en de naast betrokkenen en zij kunnen ondersteuning en begeleiding bieden. Het is een georganiseerde vorm van aanvullende mantelzorg. De vrijwilligers verrichten geen medische of verpleegkundige handelingen.

Wat zijn de kosten?

Aan de inzet van de vrijwilligers zijn geen kosten verbonden. De kosten van de organisatie worden gedekt door subsidies, donaties, giften, schenkingen en legaten.

Werkgebied

Werkgebied Stichting Terminale Zorg Pijnacker-NootdorpHet werkgebied van de stichting omvat het grondgebied van de gemeente Pijnacker- Nootdorp.