Aanvragen hulp

Iedereen kan hulp (maar ook informatie over de mogelijkheden) aanvragen. Bij een hulpaanvraag zal de coördinator na een inleidend gesprek en in overleg met alle betrokkenen beoordelen óf en zo ja, welke hulp de stichting kan bieden. Vervolgens gaat de coördinator na welke vrijwilliger ingezet kan worden. Zolang hulp wordt geboden, houdt de coördinator contact met de mantelzorgers en met de vrijwilliger. De hulp kan zo nodig binnen 24 uur gegeven worden en voor een periode van ongeveer drie maanden.

Wat zijn de kosten?

Aan de inzet van de vrijwilligers zijn geen kosten verbonden. De kosten van de organisatie worden gedekt door subsidies, donaties, giften, schenkingen en legaten.

Werkgebied

Werkgebied Stichting Terminale Zorg Pijnacker-NootdorpHet werkgebied van de stichting omvat het grondgebied van de gemeente Pijnacker- Nootdorp.