Wat doet Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg?

Leven en dood horen bij elkaar. Dat gemakkelijk uitgesproken gezegde wordt een hard feit als iemand te horen krijgt dat hij zo ziek is, dat genezing niet meer mogelijk is. En voor nagenoeg alle mensen geldt dat ‘als het zover is’, zij het liefst thuis willen sterven. In de laatste fase van het ziekteproces hebben terminaal-zieken vaak intensieve verzorging nodig. Voor mantelzorgers is deze taak soms moeilijk vol te houden. De mensen van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp kunnen in zo’n situatie de helpende hand bieden. Onze vrijwilligers zijn aanvullend aan de professionele zorg (huisarts, verpleegkundigen, thuiszorg) en de zorg door naasten. Deze vrijwilligers hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Bij hun inzet worden zij ondersteund door de coördinator van de stichting.

Aanvullende ondersteuning en begeleiding voor terminaal-zieken en hun naasten

Actueel

“Mevrouw M. werd de laatste dagen van haar leven vergezeld door vrijwilligers van stichting terminale zorg. Hier zijn wij hen erg dankbaar voor.”

Hoe mooi is het om als vrijwilliger bovenstaande zinnen op de rouwkaart van de betreffende mevrouw te lezen…

Ervaringen

Een terminale patiënt over thuis sterven:
Ik wil graag de regie in eigen handen houden.

Vrijwilliger worden?

Wilt u helpen door zelf vrijwilliger te worden?

Neemt u dan contact op met de coördinator op:
06 – 113 883 40