Wat doet Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg?

Leven en dood horen bij elkaar. Dat gemakkelijk uitgesproken gezegde wordt een hard feit als iemand te horen krijgt dat hij zo ziek is, dat genezing niet meer mogelijk is. En voor nagenoeg alle mensen geldt dat ‘als het zover is’, zij het liefst thuis willen sterven. In de laatste fase van het ziekteproces hebben terminaal-zieken vaak intensieve verzorging nodig. Voor mantelzorgers is deze taak soms moeilijk vol te houden. De mensen van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Pijnacker-Nootdorp kunnen in zo’n situatie de helpende hand bieden. Onze vrijwilligers zijn aanvullend aan de professionele zorg (huisarts, verpleegkundigen, thuiszorg) en de zorg door naasten. Deze vrijwilligers hebben daarvoor een speciale opleiding gevolgd. Bij hun inzet worden zij ondersteund door de coördinator van de stichting.

Aanvullende ondersteuning en begeleiding voor terminaal-zieken en hun naasten

Actueel

Lees het interview met Manuela Bijl over de zorg tijdens de ziekte van haar man Richard Bijl

Interview met Manuela Bijl

Ervaringen

Voor familie en vrienden is de zorg soms moeilijk vol te houden. Een terminale patiënt daarover:Een vreemde aan je bed is de grootste drempel om VTZ-hulp aan te vragen. Maar eenmaal de stap genomen, is het juist fijn om je verhaal tegen 'een vreemde' te vertellen, omdat die emotioneel wat verder van je af staat.
Een terminale patiënt over thuis sterven:Ik wil graag de regie in eigen handen houden.
Onze vrijwilligers geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de cliënt en zijn/haar omgeving. Een vrijwilliger daarover:Als vrijwilliger er even zijn, soms iets kunnen doen. Een praatje, een glaasje water geven. Iemand dicteerde mij een paar gegevens over zichzelf, of ik die op wilde schrijven over de afwikkeling na het overlijden. Wat kom je dan dicht bij, dicht bij elkaar en dicht bij het einde."

Vrijwilliger worden?

Wilt u helpen door zelf vrijwilliger te worden?

Neemt u dan contact op met de coördinator op:
06 – 113 883 40